Per començar…

Perquè és necessari el projecte?

La discriminació de les dones i les violències masclistes segueixen sent una realitat a les nostres societats i cal fer-ne una anàlisi detallada. Les violències masclistes estan presents al llarg de tota la vida de les dones, a través de totes les cultures, ètnies, classes i religions.
Avui en dia s’està deslegitimant la violència contra les dones i es comença a valorar com un problema social, però encara queda molt de camí per recórrer. Principalment, aconseguir que les violències masclistes s’entenguin com una vulneració dels drets de les dones.
La societat civil està sensibilitzada i s’ha de movilitzar per demanar canvis a les institucions. Les organitzacions del tercer sector han de crear xarxes mitjançant la generació d’aliances per aconseguir la incidència i la movilització de la ciutadania en defensa dels drets de les dones.

Quin objectiu té el projecte?

Impulsar la movilització ciutadana en pro dels drets de les dones, per incidir en institucions polítiques a través d’una xarxa estatal creada per col·lectius del tercer sector.

Què esperem aconseguir del projecte?

Amb aquest projecte esperem crear una xarxa estatal conformada por col·lectius socials i elaborar una agenda para la defensa dels drets de les dones, la denuncia i eradicació de les violències masclistes i la movilització ciutadana.

Com abordarà aquests desafiaments el projecte?

Es realitzarà una trobada entre diferents entitats a cada comunitat autònoma on es duu a terme el projecte (País Basc, Madrid, Andalusia i Catalunya). L’objectiu de les trobades es realitzar un diagnòstic de la realitat de cada Comunitat Autònoma respecte a la situació de les violències masclistes en diferents àmbits de la vida de les dones i las estratègies que s’empren per fer-hi front i defensar els drets de les dones des dels moviments socials i el tercer sector, les institucions i l’acadèmia.
Posteriorment, se celebrarà una cinquena trobada on, amb les conclusions del treball previ, s’elaboraran un manifest sobre drets de les dones i eradicació de violències masclistes de la xarxa, i una agenda de movilització ciutadana comú. S’invitarà a més col·lectius a unir-se a la xarxa.
Finalment es promourà una movilització ciutadana simultània de cara a la incidència sobre institucions públiques.

¿Qui esperem que se’n beneficiï?

Les persones beneficiàries d’aquest projecte són principalment persones pertanyents a col·lectius del tercer sector, amb qui es crearà la xarxa, i personalitats de les institucions públiques, a qui es dirigeixen les demandes.
A més, seran beneficiàries totes aquelles persones que participin en les movilitzacions i, indirectament, la ciutadania que les conegui, ja que tot i no movilitzar-se, reflexionarà sobre les demandes polítiques que es facin.

Otro sitio de Mugarik Gabe