Nortzuk gara

Mugarik Gabe Euskadiko Gobernuz Kanpoko Erakunde bat da, Herri Onurakoa, 1987an jaiota.

Hemen irakur dezakezu gure Plan estrategikorik berriena.

Gure misioa giza garapen osorako eskubidea bultzatzea da, ez bakarrik garapen ekonomikia,emakume eta gizonen arteko parekoa, herri ezberdinen arteko parekoa, etorkizuneko belaunaldietako jasangarria.

Garapena era oso eta herrien arteko interdependientea ulertzen dugu, eta eraldaketa sozial, politikoa, ekonomikoa, pertsonalki eta estrukturalki bilatzen dugu, bai arlo lokalan eta globalean. Hurrengo ekimen estrategikoak lantzen ditugu:

  • Eragin politikoa, parte hartuz eta plataformak, Iparraldeko eta Hegoaldeko aliantza edo sareak eta esparru aldarrikatzaileak indartuz, bai erakunde soziopolitikoekin bai instituzioekin.
  • Garapenerako Heziketa, gure garapen neoliberal eta patriarkalari kritika batetik, esandako ereduei alternatibak bultzatuz, eta gure egintetako politizazioari buruz (salaketa, genero indarkeria, elikadura subiranotasuna, kontsumo zentzuduna, arduraduna eta lokala).
  • Kooperazioa eta elkartasun internazionala, prozesuak tokiko erakundeekin bultzatuz, emakumeenak, baserritarrak eta bertako talde indigenak Latinoamerkian, hala nola Latinoamerikako edota EAEko gizarte mugimenduak, herrien subiranotasuna bermatzen.

Gure lan ardatz nagusiak hauek dira:

Gure kanpoko Helburuetan eta mugitzen garen gaurko gizartea aztertu eta gero, patriarkala, kapitalista eta neoliberala, guk emakumeekin eta beste munduarekin bidegabekoa dela uste duguna, bi helbudu handi dauzkagu. Gure lanak ezaugarri propositiboa dezalaren kezka hartu nahi izan dugu. Ezin gara bakarrik gaur egun daukagun gizartearen ereduaren SALAKETAn geratu, eta gure gaur egungo bizitza erarako HAUTABIDE mota sor daitezkeen ekimenak hartzeko, proposatzeko eta bultzatzeko esfortzua egin behar dugu, munduan ezberdintasun eta bidegabekeriaren ondorioak direla eta.

Lan ardatz ezberdinetan, ekintza eta lana bakarrik  gizartetik kanpora izan ezin ditugula kontuan hartu dugu,  BARRUKO helburuak ez baditugu, formakuntza, kudeaketa eta pertsonen zaintzeko lan batekin, lan baldintzak hobetuz, zeren eta KANPOKO helburuak ondo lortzeko, bere betetzea baldintza beharrezkoa da.

Sarean egindako lana, kooperazioa eta gizarte mugimenduekin koordinazioko lanaren aldeko apustua, gure inguruan hezkuntza eta eragin politikoko lanean sakontzeko eta hedatzeko ezinbestekoa da, baina derrigorrezkoa da ere beste herrialdeetan, nazioarteko kooperazio gisa, batez ere eskualdeko eta nazioartekosareen lana bermatzen. Indigenen, emakumeen eta nekazarien mugimenduekin ikasketan, laguntzean eta partaidetzan jartzen dugu gure indarra.